Regulamin


REGULAMIN OGÓLNY TURNIEJU

PZU PRESS GOLF CUP
Sobienie Królewskie Golf & CC,
6 czerwca 2015 r.

1. Komitet Zawodów
a)       W skład Komitetu Zawodów wchodzą: dyrektor turnieju i sędzia zawodów Adam Mitukiewicz, dyrektor organizacyjny Piotr Szymański.

b)      Decyzje Sędziego są ostateczne.

2. Reguły gry:
a)       Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów.
b)      Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. Zgłoszenia do turnieju
a)       Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w dniu 5 czerwca godz. 12.00.

b)      Osoby zgłaszające się do turnieju po zamknięciu listy uczestników zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są poprzez stronę organizatora.
c)      Do turnieju mogą zgłaszać się dziennikarze, pracownicy mediów lub firm z branży mediowej i reklamowej oraz goście organizatora i partnerów turnieju

4. Format turnieju
a)       Turniej rozgrywany w formacie Stableford.

b)      Tees: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone,
c)       Start turnieju: tee of dołek nr 1 i nr 10 od godz. 11:00
d)      Nagrody:
–          I, II, III miejsce Stableford Netto
e)       Konkursy dodatkowe:
Closest to the pin – dołek nr 9

5. Losowanie grup startowych
a)       Ogłoszenie listy startowej oraz czasu startu nastąpi w dniu 6 czerwca, o godz. 10.00. Lista startowa dostępna będzie na stronie internetowej www.pressgolfcup.pl, w recepcji klubu, na tablicy ogłoszeń.

Zostanie też wysłana drogą elektroniczną do wszystkich uczestników.

6. Czas rozpoczęcia gry
a)       Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Czas startów wyznacza zegar klubowy. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji wynikającej z Reg. 33-7, karą za nierozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

7. Ceremonia rozdania nagród
a)       Ceremonia rozdania nagród odbędzie się najpóźniej o godz. 19:30 w domku klubowym;

b)      W klasyfikacji ostatecznej turnieju oraz w konkursach indywidualnych uwzględnione zostaną jedynie wyniki dziennikarzy oraz przedstawicieli branży mediowej.
c)       Obecność wszystkich zawodników podczas ceremonii rozdania nagród jest obowiązkowa.

8. Piłki
a)     Piłki używane w Turnieju muszą być wymienione na aktualnej liście Conforming Golf Balls zatwierdzonej przez R&A of St. Andrews.

9. Powolna gra
a)       Gracz ma obowiązek podnieść piłkę w przypadku, gdy nie uzyska już punktów Stableford. Gracze, którzy nie stosują się do podanej reguły, dostaną upomnienie od Komitetu Zawodów i mogą zostać niedopuszczeni do następnego turnieju;

b)      Powolna gra:
– 1 wykroczenie – ostrzeżenie;
– 2 wykroczenie – 2 punkty karne;
– 3 wykroczenie – dyskwalifikacja.

10. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
a)       Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

11. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)
a)       Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33‑7.

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

  • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
  • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
  • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

12. Zdawanie kart wyników
a)       Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Recepcji Klubu w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy.

13. Zasady dogrywek w przypadku niewyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rund regulaminowych
a)       W kategorii brutto turniejów SKG&CC, w przypadku jednakowych wyników, o trzech pierwszych miejscach decyduje zasada countback – lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9 dołków; 6 dołków; 3 dołki; 2 dołki; 1 dołek;

b)      w kategorii netto turniejów SKG&CC, o trzech pierwszych miejscach decyduje zasada countback – lepszy wynik netto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9 dołków; 6 dołków; 3 dołki; 2 dołki; 1 dołek;
c)       Pozostałe miejsca netto i brutto pozostają ex equo.

14. Używanie sprzętu elektronicznego
a)      Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

b)      Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry. Reg.14-3.

15. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex, EZ-GO)
a)       Komitet Zawodów może zezwolić na używanie samojezdnych wózków golfowych w uzasadnionych przypadkach.

16. Wózki golfowe elektryczne
a)       Wózki golfowe elektryczne są dozwolone.

17. Rejestracja na turniej PRESS GOLF CUP w Sobienie Królewskie Golf & Country Club oznacza, że:
a)      Zawodnik zapoznał się z Regulaminem Ogólnym Turniejów Sobienie Królewskie Golf & Country Club i akceptuje jego postanowienia;

b)      Zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym danego turnieju i akceptuje jego postanowienia.